Po 20 latach na emeryturę?

Dyrektorzy wciąż zgłaszają problem ze znalezieniem odpowiednio wykształconych pedagogów do swoich placówek. Oznacza to, że nauczyciele uciekają z zawodu, uciekają ze szkół. Konsekwencją jest oczywiście rosnąca liczba wakatów, problemy z utworzeniem tematycznych oddziałów klasowych, przyjęciem do szkoły odpowiedniej liczby uczniów oraz podstawy do samego funkcjonowania placówki. Bo czymże jest szkoła bez nauczycieli? Władze na razie […]