Konkurs Origami Przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych „Zwierzaki na 5”

Gimnazjum nr 5 wraz z ZOO Wrocław sp. z o.o. zapraszają do udziału w I edycji konkursu matematyczno- przyrodniczego „Zwierzaki na 5” skierowanym do uczniów szkół podstawowych.

Cel konkursu:
– rozwijanie wyobraźni geometrycznej i powiązanej ze znajomością zwierząt i środowiska w jakim żyją,
– rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji
– kształtowanie zamiłowania do sztuki orgiami, jako formy spędzania wolnego czasu
– wdrażanie do przestrzegania praw autorskich.

Etapy konkursu:
– wybór najlepszych prac w szkole (3 prace indywidualne i 1 praca zespołowa),
– finał

Kategorie konkursowe

  • Konkurs indywidualny (uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy prace)

wymagania:

ZWIERZAK powinien być wykonany:
• techniką orgiami (bez klejenia i cięcia papieru !!!!)
• starannie i dokładnie
• format kolorowej kartki, z której wykonujemy model min. A5 (warto zwrócić uwagę na staranny dobór papieru: kolor, faktura)
• do modelu należy dołączyć następujące informacje:
o nazwa zwierzaka
o wydrukowany schemat wykonania
o nazwisko autora modelu (jeżeli w Internecie jest podana taka informacja)
o dane ucznia, autora pracy (imię, nazwisko, klasa, szkoła)
o imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

  • Konkurs zespołowy (zespół maksymalnie 10 osobowy)

Zespół wybiera dowolny kontynent i wykonuje jego makietę (np. Afryka – z kartonu, styropianu, itp.). Zespół wykonuje modele zwierząt – minimum 3 gatunki (np. słoń – mama, tata, dziecko: zebra – mama, tata, dziecko; małpa – mama, tata, dziecko) zamieszkujących dany obszar.

Dodatkowo należy wykonać w technice orgiami modele m.in. roślin, tak aby zaprezentować naturalne środowisko wybranych zwierząt.

wymagania

ZWIERZAKI I ELEMENTY ŚRODOWISKA powinny być wykonane:
• techniką orgiami ( bez klejenia i cięcia papieru !!!!)
• starannie i dokładnie
• warto zwrócić uwagę na staranny dobór papieru : kolor, faktura
• do pracy należy dostarczyć fotografię lub szkic rozmieszczenia poszczególnych elementów
• do pracy należy dołączyć następujące informacje:
o nazwa kontynentu i nazwy zwierzaków
o wydrukowany schemat wykonania
o nazwisko autora modelu (jeżeli w Internecie jest podana taka informacja)
o dane o członkach zespołu autorów pracy (imiona, nazwiska, klasa, szkoła)
o imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Pomysły na wykonanie modeli można znaleźć w wielu książkach dostępnych w bibliotekach szkolnych, osiedlowych czy księgarniach. Ogromnym źródłem pomysłów jest również INTERNET, gdzie m.in. można znaleźć szczegółowe filmiki wykonywania modeli oraz liczne adresy stron internetowych poświęconych tematyce orgiami m.in. www.matematyka.wroc.pl zakładka konkursy matematyczne.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń lub zespół uczniów opracowując zagadnienie w jednej z kategorii konkursowych.

Prosimy o dostarczenie z danej szkoły maks. 3 prac w kategorii indywidualnej i 1 pracy w kategorii zespołowej na adres:
Gimnazjum nr 5
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Pawłowa 15
53-604 Wrocław
z dopiskiem „Zwierzaki na 5”

Wraz z pracami prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29. 08. 1997 r. „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu, z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatora.

Udział w konkursie jednoznacznie zezwala organizatorowi na wykorzystanie prac konkursowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na e mail: zoosikora@op.pl

 

FORMA OCENY PRACY
• prezentacja prac w ZOO sp. z o.o. podczas „Wieczoru marzeń w ZOO” 10 czerwca 2011 r. (piątek) – szczegółowy plan „Wieczoru …” na stronie internetowej www.zoo.wroclaw.pl
• prezentacja prac w Gimnazjum nr 5
• nagrody, dyplomy
• prezentacja prac w Galerii na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum5.pl

Termin składania prac do 23 maja 2011 r. Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród 31 maja 2011 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie poprzez nauczycieli koordynujących.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Nauczycielki Gimnazjum nr 5 :
Barbara Sikora, Andżelina Sromek i Iwona Dzięcioł