Dziś o g. 9.00 klasa medialno-informatyczna 1d wzięła udział w zorganizowanym przez p. Andżelinę Sromek i p. Łukasza Gałana zorganizowanym przez Instytut Badawczy NASK wykładzie pt. „Programowanie trudne czy łatwe”. Wykład odbywał się na żywo online i Gimnazjum nr 5 wzięło w nim udział jako jedna z kilkudziesięciu szkół w Polsce. W ramach wykładu omówione zostały pojęcie zmiennej i pojęcie typów zmiennych. Zaprezentowane zostały podstawowe konstrukcje programowe i wyjaśnione ich znaczenie w programowaniu. Wykorzystanie omawianych elementów pokazano na podstawie przykładu prostego programu. Dodatkowo omówione były typy języków programowania. Wykład zorganizowany w ramach European Code Week, czyli Europejskiego Tygodnia kodowania uzupełniony został o komentarz obojga nauczycieli informatyki.

ŁG