Dyrektor szkoły zaprasza rodziców uczniów klas trzecich na spotkanie z przedstawicielami CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego) w sprawie orientacji zawodowej, które odbędzie się przed zebraniami 21. maja o godzinie 17.00 w sali nr 3.