Przypominamy o zbiórce puszek aluminiowych

20 września 2011 r.  rozpoczęliśmy zbiórkę puszek aluminiowych po napojach typu Pepsi Cola, Seven Up, Mirinda i inne, które kupicie w szkolnym sklepiku lub przyniesiecie z domu ( puszek po piwie nie zbieramy !!!).

Do dzisiaj już dwukrotnie zebrane puszki zostały sprzedane w punkcie Skupu makulatury i złomu przy placu przy ul.Zielińskiego

 

Przypominamy:

Opróżnione i zgniecione puszki wrzucamy do worka, który jest ustawiony  na  korytarzu szkolnym ( przy schodach w II pawilonie, naprzeciwko gabinetu nr 7).

 

Pieniądze otrzymane ze sprzedaży puszek przeznaczamy w całości na potrzeby Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Kserokopie paragonów z podaniem kwot uzyskanych ze sprzedaży puszek znajdują się w gablocie przy schodach w II pawilonie , naprzeciwko gab. nr 7)

Współpracę z Hospicjum nasze Gimnazjum nawiązało  w zeszłym roku szkolnym i chcemy ją kontynuować w kolejnych latach.

 

Koordynatorki współpracy

Barbara Sikora

Andżelina Sromek